Clivia Nieuws P.J Rogge Roggeband als eerste Kunstenaar in residentievorm op Botanische Tuin Zuidas. (voorheen Hortus Vu)

Vanaf 1 September vindt de eerste kunstenaars residentie plaats in de Botanische Tuin Zuidas met de kunstenaar PJ Roggeband. Deze residentie, waarvan de komende jaren nog meer gepland gaan worden, wordt georganiseerd door Alice Smits van Zone2Source, een
tentoonstellingsplatform voor kunst, natuur en technologie in het nabijgelegen Amstelpark waar in 2014 een tentoonstelling van de Hortus VU plaats vond. Voor deze residenties worden kunstenaars uitgenodigd die vanuit een artistiek onderzoek een blik werpen op de
Botanische tuin. PJ Roggeband houdt zich bezig met “Uitlaattuinen ”, waarin hij ideeën onderzoekt van mobiele landschappen, draagbare natuur en uitgelaten groen. In de Hortus wil hij gaan onderzoeken welke rol geconcentreerde vormen van natuur spelen in een stenige omgeving als de Zuid-As waarvoor hij zich wil concentreren op de verzameling lithopsen (levende stenen) en de Penjingtuin. De residentie zal resulteren in een serie excursies in de tuin en het project Uitleentuin, waarvoor er samengewerkt zal worden met een kantoor op de Zuid-as. De Uitleentuin zal bestaan uit diverse prototypes die PJ de komende tijd ontwikkelt en die vanuit de Botanische Tuin op meerdere plekken in de directe omgeving uitgezet kunnen worden. Het werkproces, de bevindingen, de beelden, teksten, films, tekeningen etcetera die eruit voortkomen worden zichtbaar gemaakt voor de bezoeker van de Botanische Tuin Zuidas in presentaties en een publicatie. PJ zal veel aanwezig zijn op de Tuin de komende tijd en de dialoog aangaan met plant en mens in de
Tuin.

check voor meer info over PJ hier

.