ZZZ L I T E R A T U U R 2014

T I J D E L I J K E   T O O N  …tijd is nog nooit zo schaars geweest en stilstand is goed op weg een zonde te worden. Midden in het audiovisuele geweld dat Tijdelijke Toon zijn leven noemt, vindt hij sporadisch momenten van rust en stilte die hij aangrijpt om de wereld te doorgronden nu het nog kan. 

S I E T S K E   D I J K H O F  is in 1982 geboren in Groningen. Ze heeft een grote voorliefde voor taal, met name taal als communicatiemiddel en heeft tijdens haar studie Communicatie en Informatiewetenschappen (CIW) haar hart verloren aan het onderwijs. Ze heeft naast de studie CIW daarom ook de lerarenopleiding Nederlands afgerond. In Amsterdam werkt ze tegenwoordig als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Sietske schrijft en dicht al haar hele leven over ‘van alles en nog wat’. De dingen die haar bezighouden zijn uiteenlopend en dat zijn haar gedichten dan ook. Ze maakt veelal gebruik van korte, bondige zinnen en ze schuwt grote thema’s zoals de liefde en de dood niet. Sietske Dijkhof heeft voor het jaar 2014 de eretitel ‘Dichter van de Vu Hortus’. Ze zal op verschillende culturele evenementen haar gedichten ten gehore brengen, zo ook op het CLIVIAFESTIVAL